Porodična kuća u Zagrebu

Objekt je izgrađen 60-ih godina. Nadograđen je 1981., delom na starim temeljima koji su prema geomehaničkom elaboratu dubine do 0,4m, zatim na novo izvedenim temeljima samcima na istočnom nosivom zidu objekta, u dimenzijama 1,35m X 1,25m X 0,50m te novo izgrađenom trakastom temelju na severu, na kojoj je strani objekt dodatno proširen 2007.g. Objekt je delom izgrađen na nasipanom tlu kojim je zatrpan prostor nekadašnjeg podruma te su upravo u tom, jugozapadnom, delu uočene najveće pukotine, a dogradnja u jugozapadnom delu u ustupljenom elaboratu označena kao najosjetljivija zona. Merenje sleganja je izvedeno u dva navrata, 06.03.2012. i 03.10.2012.

  • Statički proračun ukazuje da se opterećenje nadogradnjom na delu prenosa najvećeg opterećenja, srednjeg nosivog zida, prenosi putem nosivog zida starog objekta na temeljnu konstrukciju starog objekta, što je najverovatnije slučaj i na južnom zidu.

Prva oštećenja objekta javila su se odmah nakon nadogradnje u vidu vitoperenja podne ploče sprata. Takođe je uočeno sleganje podne ploče sprata u sredini centralnog nosivog zida za do 8,5cm, te nosivih zidova za 4,0cm–8,5cm. Prema mišljenju geomehaničara vremenski tok pojave pukotina se povezuje s rekonstrukcionim radovima na objektu. Takođe je moguće da je pojava pukotina na jugozapadnom uglu u neposrednoj vezi s otvorom u južnom nosivom zidu.

VRSTA USLUGE: Sanacija temelja
OPSEG RADOVA: 36 metara
TRAJANJE RADOVA: 3 dana
GODINA IZVOĐENJA RADOVA: 2013.

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.