Palatium vetus

Palatium vetus je najstariji kompleks građevina u gradu Aleksandriji, pokrajina Piemont, izgrađen 1170.

Predstavljala je središte političke, upravne i sudske vlasti srednjovekovnog grada.

Objekt se sastoji od jednog tela na dve etaže iznad zemlje, sa središnjim dvorištem.

Problemi:

Projektom obnove i konzervacije predviđeno je povećanje opterećenja, stoga je bila nužna konsolidacija temeljnog tla ispod glavnih nosivih zidova. Očekivano povećanje opterećenja kretalo se u rasponu od najmanje 9% do najviše 50% (prosek 20%) od početnog opterećenja pre restrukturiranja, dok je povećanje pritiska na tlo variralo od 0,35 MPa do 1,19 MPa. Konsolidacija je bila usmerena na povećanje nosivosti temeljnog tla za dobijanje prosečnog penetracijskog otpora od 14 udaraca po 10cm napretka, mereno laganim dinamičkim penetrometrom. Intervencija je bila komplikovana zbog prisutnosti različitih vrsta temelja, budući se objekat kroz vekove više puta renovirao i proširivao a što je samo delomično dokumentovano.

Terenska istraživanja i laboratorijski testovi:

Detaljnom analizom utvrđeno je da su zidovi izrađeni od čvrste opeke i veziva, u nekim slučajevima je utvrđeno da sadrže i kamene teksture. Dubina temelja varira od minimalno 0,5 m do najviše 3,0 m. U svrhu utvrđivanja litološkog sastava tla provedena su geološka istraživanja, uključujući: istraživanje s kontinuiranim jezgrovanjem, SPT penetracijske testove, uzorke za laboratorijska ispitivanja, penetracijske testove  SCPT superteškim dinamičkim penetrometrom vrste Pagani. Istraživanja su otkrila prisutnost površinskog nasutog sloja, sledi sloj muljevite gline, na nižem nivou je peščani mulj s retkim krupnijim komadima i šljunkom i konačno glina i grubi pesak.

Način delovanja:

zahvat metodom Uretek Deep injection podjeljen je u 4 sekcije kako bi optimizirali vreme reakcije i koordinaciju s drugim restauratorskim radovima koji su bili u toku. Injektiranje je izvođeno na dubinu od 6,5 m od nivoa tla, što je dovelo do konsolidacije i zbijanja tla kako je i planirano. Ukupno je sanirano 214,0 m dužnih temelja, 14 stubova trema i 3 temeljne stope.

Ishod intervencije:

Uporedno penetrometrijsko ispitivanje u svakom od 4 područja zahvata, pokazalo je povećanje nosivosti od 230%.

Napomene:

U fazi projektovanja zahvata na konsolidaciji tla metodom Uretek, na objektu Palatium Vetus, korišćeni su različiti računarski alati među kojima i softver SIMS razvijen od strane Ureteka za simuliranje delovanja injekcija smole u zemlji, definisanja potrebne količine smole, a posebno učinka novog stanja naprezanja. Sve ukupno daje prikaz povećanja nosivosti, tako da je moguće potvrditi tačan stepen poboljšanja u mestu zahvata.

Vrsta usluge: Sanacija temelja
Godina radova: 2010
Trajanje radova: 25 radnih dana.

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.