Istorijska zgrada

Istorijska zgrada iz devetnaestog veka u neposrednoj blizini Bazilike Srca Isusova na jugozapadnoj strani brda Montmartre u Parizu. Zgrada se nalazi u 18.  arrondissment-u, boemskom delu grada.

Problemi:
Prve konstruktivne pukotine su primećene na uzdužnom zidu podruma izrađenom od opeke. Oštećenja su nastala pod uticajem značajnog sleganja temelja. Uzrok sleganja je dekompresija temeljnog tla.

Terenska istraživanja i laboratorijski testovi:
S obzirom na istorijski kontekst i visoku vrednosti objekta, izvršena su opsežna istraživanja, uključujući geomehanička ispitivanja, dinamička penetrometrijska ispitivanja i 5  DPSH Ménard ispitivanja.
Temelji zidova podruma su na dubini 1,3 m od nivoa tla.

Način delovanja:
pre zahvata injekcijama smole izvedeno je proširenje temelja na 1,2 m izgradnjom armiranobetonskog ivičnjaka. Zahvat je izveden duž 9,0 m temelja metodom Uretek Deep Injection i na površini od 20m2 poda metodom Uretek Floor Lift, s ukupnom potrošnjom smole od 1692 kg.

Faze zahvata:
– 1. faza, injektiranje u nivou odmah ispod temelja u razmacima od 0,6 m. Injektiranje je prekinuto čim je primećen efekt podizanja.
– 2. faza, injektiranje u 3 nivoa (-2m, -3m i -4,5 m od nivoa poda podruma).
– 3. faza, metoda Floor Lift: poboljšanje nosivosti tla ispod poda, injektiranje je vršeno kroz mrežu bušotina, po jedna na svakih 1m2 površine.

Ishod intervencije:
pre i posle zahvata su izvršena ispitivanja i dinamički penetrometrijski testovi na različitim mestima koja su potvrdili postizanje poboljšana mehaničkih svojstava tla.
Testovi pre i posle zahvata su takođe pokazali značajno smanjenje stišljivosti tla i homogenizaciju.
Zahvat je omogućio funkcionalnost zgrade.

Napomene:
Patentirane metode Uretek u stanju su zadovoljiti različite zahteve kupaca, definisanje individualnih rešenja za različite probleme, za novu gradnju i saniranje stare gradnje.

Vrsta usluge: Sanacija temelja i podizanje podova
Godina završetka: 2002.
Trajanje radova: 3 dana.

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.