Stambena zgrada u Zagrebu

Objekt je izgrađen na prelazu 1939./1940. godine, na betonskim trakastim temeljima, širine 0,6m do 1,2m  i dubine 0,8m u odnosu na podnu ploču podruma (odnosno 1,4m od površine tla sa severne i 2,2m sa južne strane objekta), armiranih u području vertikalnih ukrućenja (stubova). Severna strana objekta nalazi se u depresiji, tako je u odnosu na okolni teren ovde teren niži za 1,6m do 1,8m. Ispod zgrade proteže se podrum. Podna ploča podruma ostala je izdignuta u odnosu na temelj iako je godinu dana ranije sanirana u ravan, ali ne i horizontalan položaj. Shodno geomehaničkom elaboratu, nivo podzemne vode uočen je na 7,7m do 8,0m. Na istočnoj strani objekta nalaze se dva slivnika atmosferske vode i jedan sa severne strane. Atmosferske vode s krova sistemski se odvode.

Prve pukotine pojavile su se 2007. godine. Pukotine su sa unutrašnje strane zidova objekta vidljive, ali minimalne, nešto izraženije na stepeništu, no odvajanje objekta na dilataciji sa susednim objektom je u vreme pregleda bilo, prema proceni, do čak 15,0 cm pri vrhu objekta, dok u nivou tla nije vidljivo odvajanje objekata, što znači da se čitavi objekat naginje u smeru istoka.

Vrsta usluge: Sanacija temelja
Obim radova: 47 m’
Trajanje radova: 4 dana
Godina: 2013.

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.