Fabrička hala

Fabrička hala dimenzija 50,0 x 20,0 m sagrađena je 1980. Primarna struktura sastoji se od AB skeleta. Glavni deo nosive konstrukcije formira osam stubova (četiri sa svake strane hale). Visina hale je oko 10 m. Hala je deo većeg proizvodnog pogona, koja proizvodi high-tech elektronske uređaje. Prenamena hale za novu proizvodnu liniju zahteva povećanu nosivost tla.

Temelji objekta

Stubovi nosive konstrukcije temeljeni su na AB temeljima samcima. Uz dva temelja samca vršeni su iskopi radi utvrđivanja geometrije temelja. Geometrija svakog pojedinog temelja je 2,7 x 2,7 m. Dubina fundiranja je 1,5 m. Statičko opterećenje temelja pre intervencija je iznosilo 140 kN/m2. Investitor je planirao postavljanje dizalice nosivosti  20 tona koja bi tokom upotrebe razvijala dinamičko opterećenje od 220 kN/m2. Postojeće temeljno tlo nema dovoljnu nosivost, te je bilo potrebno povećati nosivost temeljnog tla.

Sastav tla

Na području zahvata izvršeno je sondiranje na tri mesta. Pregled tla je pokazao da gornji sloj čini veštački nasip do dubine od 2,8 m. Nasip je formiran od nekoherentne mešavine materijala, kao što su dolomitni šljunak, komadi opeke i organski ostatci. Ispod nasipa se nalazi dolomitni šljunak i piesak, te mestimično glina, bazu čini stena (dolomit). Baza je neujednačena i ima strme padine prema reci Idrijci, čiji kanal je udaljen oko 30 m.

Konsolidiacija tla Geoplus smolom

Investitor je na osnovi statičkog prpračuna zahtevao povećanje nosivosti temeljnog tla za barem 40%. Kako bi se udovoljilo zahtevima Uretekovi stručnjaci su uz svaki temelj samac izveli četiri bušotine kroz koje su injektirali ekspanzivnu geotehničku smolu Geoplus. Geoplus smola je injektirana neposredno ispod temelja u količinama koje su izračunate na temelju računarskog modela. Reakcija smole precizno je nadzirana računarski kontrolisanom pumpom. Nosivost tla je povećana u skladu sa zahtevima, a jedan stub je i podignut za 0,5 mm. Cilj je u potpunosti ostvaren.

Vrsta usluge: Sanacija temelja
Opseg radova: 8 nosivih stubova.
Trajanje radova: 2 dana.
Godina radova: 2010.

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.