Vikendica kod Varaždina

Kuća je izgrađena pre trideset godina na armiranim betonskim trakastim temeljima, dubine 0,8m i širine 0,4m. Smeštena je na stabilnoj padini nagiba 30% orjentacije sever – jug. Na južnom zidu postavljena je spoljna slavina. Drenaža je izvedena oko celog objekta. Atmosferska voda sa objekta se sistemski odvodi. Kuća punom površinom ima podrum.

Prve pukotine pojavile su se pre tri godine, nakon izgradnje odvodnog sistema za spoljnu slavinu. Pukotine su vidljive duž južnog zida i polovine zapadnog zida. Pukotine su u prošlosti sanirane ali bezuspješno. Prilikom pregleda uočeno je sleganje okolnog pločnika, koji kontinualno sleže i nakon popravki. Pukotine se i dalje šire.

Vrsta usluge: Podizanje podova i  sanacija temelja
Obim radova: 11m’ temelja i 2m2 podne ploče
Trajanje radova: 1 dan
Godina: 2013

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.