Vikendica Nerezine

Objekat je izgrađen 1986. godine na armiranim trakastim temeljima dubine 0,5m i širine 0,4m Objekt je pozicioniran na stabilnoj padini nagiba oko 10%, smera pružanja zapad – istok. Na zapadnoj je strani objekat spojen sa susednim objektom sličnih karakteristika.

Prve pukotine su se pojavile 2007. godine nakon čega su u više navrata neuspešno sanirane. Pukotine su vidljive na zapadnom delu gde je objekt spojen sa susednim objektom.

Vrsta usluge: Sanacija temelja
Opseg radova: 14m’
Trajanje radova: 1 dan
Godina: 2012.

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.