DEEP INJECTIONS®
Ojačavanje temeljnog tla pomoću ekspanzivne smole Geoplus®

FLOOR LIFT®
Floor Lift® je tehnologija koja rešava problem sleganja podova

WALLS RESTORING®
Injektiranje smole s tačno određenom silom ekspanzije u zidane građevine

CAVITY FILLING®
Popunjavanje i stabilizacija podzemnih šupljina metodom Cavity Filling®

Podizanje

Ekspanzija smole u području delovanja.

U tlo koje je potrebno ojačati injektira se smola u tekućem stanju. Pri tome dolazi do hemijske reakcije i smola ekspandira prelazeći u kruto stanje. Povećanje volumena iznosi do 30 puta, a zavisi o ekspanzijskoj sili smole i otporu kojeg pruža okolno tlo. Smola Geoplus® razvija maksimalnu silu ekspanzije do 10.000 kPa (100 kg/cm2).

Lasersko praćenje pomaka prema gore

S injektiranjem se nastavlja sve dok se ne zabeleži početak podizanja tretiranog dela građevine (temelja).

Podizanje je ujedno i pokazatelj uspešnosti zahvata.

Značenje toga se može razumeti ako pokušamo zamisliti što se događa u tlu: Do sleganja objekta dolazi pre svega zbog slabog, odnosno nedovoljno čvrstog tla. Takvo tlo ne pruža objektu dovoljan oslonac i kažemo da nema dovoljnu nosivost. Da bismo to popravili i zaustavili daljnje sleganje moramo ga ojačati i to najmanje na nivo tako da podnosi tzv. statičko opterećenje, odnosno težinu objekta. Prilikom injektiranja smole u tlo ona ekspandira i zbija ga u svim smerovima, te ga tako ojačava. Da je došlo do dovoljnog ojačanja govori nam trenutak podizanja objekta jer to pokazuje da sada tlo može podneti znatno veće sile koje su potrebne za pomak prema gore.

Učinci na temeljnom tlu

Početak podizanja objekta pokazuje da je temeljno tlo dostiglo takav nivo kompresije i zbijenosti da je postalo otporno ne samo na statičko opterećenje same građevine nego i na puno veća opterećenja koja se razvijaju prilikom podizanja.

Podizanje

Početak podizanja objekta pokazuje nam da je došlo do ojačanja temeljnog tla. No, ponekad se podizanje može i nastaviti ako je to potrebno. To je moguće ukoliko temelji cele građevine ili samo urušenog dela imaju dovoljnu konstrukcijsku čvrstoću. Tada se pažljivom laserskom kontrolom i preciznom metodologijom može pristupiti podizanju objekta i do 50 cm. Podizanje je pokazatelj uspešnosti zahvata.

Smola prenosi u okolno tlo snažno kompresijsko delovanje i tako ga zbija.

  • u nekoheretnom (zrnatom) tlu smola ispunjava šupljine.
  • u koheretnom tlu smola stvara gustu mrežu kanala.

NAŠE REFERENCE

Porodična kuća

Porodična kuća

Kuća u Lovranu

Vikendica u Funtani

Zmak Jovina br.5, međusprat, lokal br.8

+381 13 2331 331

+381 64 590 22 32

info@uretek.rs

Prijavite se na naš Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter

Budite u toku sa svim novostima Uretek tvrtke!

Hvala Vam, zaprimili smo email.